Telesport verslaggever, Valentijn Driessen noemt het onderzoeksrapport over matchfixing in Nederland een "flut rapport".

In het onlangs gepubliceerde rapport naar matchfixing is vier procent van de ondervraagde Nederlandse sporters benaderd maar volgens Driessen is de respons op de enquête slechts 13 procent.

Verder gaat het rapport volgens de verslaggever alleen over vermoedens die de sporters uitspreken. "Er staat geen enkel hard bewijs in. Je kunt het beter samenstellers noemen dan onderzoekers".

Als voornaamste punt van kritiek noemt Driesen dat er geen wederhoor heeft plaats gevonden. Zo is bijvoorbeeld Europol niet gepolst over hun bevindingen.

"Ik denk dat we dit in de onderste la moeten laten verdwijnen en er een hele dikke laag stof overheen moeten laten komen" aldus de chef voetbal van Telesport.