Op 20 en 21 september 2012 werd in het Cypriotische Nicosia een internationaal EU-sportforum gehouden voor vertegenwoordigers van de vakbonden voor professionele sporters, sportverenigingen, de Europese Commissie en de ministers van sport van de 27 EU-landen. Ook Nederland was vertegenwoordigt tijdens deze ontmoeting waar de nadruk lag op de strijd tegen matchfixing en de bijdrage van sport en gezondheidsbevorderende activiteiten aan de Europese economie.

Onder andere werd het rapport "Match-fixing in sport: a mapping of criminal law provisions in EU 27" gepresenteerd. Deze studie heeft in kaart gebracht op welke overtredingen lidstaten strafwetgeving hebben en de daarbij behorende sancties. Eén van de conclusies van het rapport is dat een internationaal raamwerk van strafwetgeving niet direct de oplossing is om match-fixing aan te pakken. De hoofdzakelijke obstakels zijn operationeel en niet juridisch van aard.

Aanbevelingen zijn daarom vooral gericht op samenwerking tussen de lidstaten op basis van reeds bestaande internationale overeenkomsten, een Europees platform voor het uitwisselen van informatie, versterkte operationele samenwerking met EUROJUST en EUROPOL en aansluiting op de initiatieven van de Raad van Europa.

Eurocommissaris Vassiliou noemt match-fixing de grootste bedreiging voor de integriteit van sport en benoemt drie actiegebieden:
1. Preventie
2. Samenwerking met alle actoren, zoals de sportsector en de gokautoriteiten.
Eurocommissaris Barnier (Interne Markt) zal met een plan komen om illegaal online gokken aan te pakken, waaronder match-fixing.
3. Wetgeving.
Harmonisatie van wetgeving is niet aan de orde, maar om de samenwerking effectiever te maken moet wel gekeken worden naar een juridisch raamwerk waarbinnen acties kunnen worden uitgevoerd en gevolgd.

Lees het volledige verslag (kamerbrief) van de bijeenkomst in .pdf formaat hier.