Inloggen
x
of
x
x
Registreren
x
of

De komende maanden zal een adviescommissie zich buigen over de vraag op welke manier in Nederland kansspelen via het internet kunnen worden aangeboden. Uiterlijk in maart 2010 brengt de commissie haar advies uit aan de minister van Justitie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de instelling van de adviescommissie 'Kansspelen via internet' onder voorzitterschap van de heer mr. G.J. Jansen, Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Op dit moment is het wettelijk verboden om kansspelen via internet op de Nederlandse markt te brengen. Het (buitenlandse) aanbod dat zich mede op de Nederlandse markt richt, doet dat zonder vergunning en is dus illegaal. Omdat er, zoals recent uit onderzoek is gebleken, ook in Nederland behoefte is aan goed gereguleerd legaal aanbod wil het kabinet onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is kansspelen via internet te reguleren.

De aangestelde commissie heeft de opdracht advies uit te brengen over algemene voorwaarden die kunnen worden gesteld aan de regulering van kansspelen via internet, met als mogelijk resultaat een voorstel voor een wettelijk regime. In dat voorstel zou dan specifiek aandacht moeten zijn voor de consequenties voor de Europees rechtelijke houdbaarheid van het Nederlandse kansspelbeleid, aard en omvang van het illegale aanbod, de vergunningafgifte, soortgelijke ontwikkelingen in andere EU-lidstaten en de bescherming van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en jong volwassenen.

Naast voorzitter mr. G.J. Janssen telt de commissie vier andere leden: mevrouw mr. I. Brakman, de heer mr. R. Craemer, de heer dr. M. Koeter en mevrouw prof. mr. A. de Moor - van Vugt. De voorzitter en leden zijn mede gekozen op grond van hun kennis en ervaring op het terrein van openbaar bestuur, kansspelen, handhaving, internet, verslavingszorg en Europees recht.

Over de uitkomst van dit advies kan nu nog slechts gespeculeerd worden, wellicht dat de commissie kiest voor een oplossing zoals deze onlangs in Italië en Frankrijk is ingevoerd. In deze landen hebben inmiddels een aantal online bookmakers (Bwin), een vergunning hebben gekregen voor het aanbieden van kansspelen via internet.

Voorwaarde voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen zijn oa. een verhoogd belastingtarief, sponsoring van goede doelen en het aanbieden van de online activiteiten via een binnenlands serverpark en binnenlandse domeinnaam. Met deze aanpak probeert de overheid een balans te vinden tussen het reguleren en controleren van buitenlandse aanbieders van kansspelen via internet.

Bet3000
Tipbet